Keahlian terbuka kepada semua Pegawai Pentadbir Universiti Teknologi MARA (UiTM) Malaysia dan Cawangan-cawangannya dari Gred 27 dan ke atas (bukan akademik) yang dilantik secara hakiki.

PENDAFTARAN

i) Permohonan untuk menjadi ahli hendaklah dibuat dengan menggunakan borang yang telah ditetapkan dan dimajukan kepada Setiausaha dan diputuskan dalam Mesyuarat Jawatankuasa.

Borang Keahlian secara online form boleh didapati disini 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfc8owqqshPqPTrPD_O5B7_-ABCfmAd8HJcBcyiJJxWnuGfdA/viewform?usp=sf_link
atau bagi pengguna smart phone boleh scan QR Code dibawah:

ii) Yuran masuk menjadi ahli ialah sebanyak RM10.00 (pertama kali sahaja) dan yuran tahunan berjumlah  RM24.00 (atau potongan RM2.00 sebulan) dibayar melalui potongan gaji oleh Bendahari UiTM.

Senarai Keahlian mengikut Cawangan

Senarai keahlian mengikut Fakulti

Senarai keahlian mengikut Jabatan