Foto Sekitar Mesyuarat Jawatankuasa Majlis Persatuan Pentadbir Universiti Awam Malasyia (MASTI)

Alhamdulilah Mesyuarat Jawatankuasa Majlis Persatuan Pentadbir Universiti Awam Malasyia (MASTI)…