Ucapan Khas Naib Canselor Sempena Majlis Bersama Naib Canselor

YBhg. Prof. Emeritus Dato’ Dr. Hassan Said telah memulakan tugas…