Foto sekitar Perasmian Mesyuarat Agung Dwi Tahunan PPUiTM kali ke-14

Mesyuarat Agung Dwi Tahunan PPUiTM kali ke-14 telah diadakan pada…