FOTO: PERSIDANGAN BADAN-BADAN BERKAUNAN MALAYSIA 2013

Foto-foto sekitar Persidangan Badan Berkanun Malaysia yang telah disertai oleh…