Perutusan Tahun Baharu Naib Canselor 2013

semua warga Universiti Teknologi MARA (UiTM)  dengan hormatnya telah  dijemput…