Selaras dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015-2025 (Pendidikan Tinggi), UiTM telah mengambil inisiatif menyediakan tadbir urus 1UiTM Multisistem sejajar dengan Transformasi UiTM (Trans4U). Tadbir Urus 1UiTM Multisistem merupakan salah satu projek keutamaan UiTM.
Mari kita jayakan bersama Trans4U.

Satu majlis pelancaran tadbir Urus 1UiTM Multi-Sistem yang akan diadakan pada:

Tarikh      : 21 Oktober 2015 (Rabu)
Masa       : 2.00 hingga 4.30 petang
Tempat     : Dewan Agung Tuanku Canselor (DATC)

Makulumat seterusnya boleh gunakan link dibawah

INISIATIF & IMPAK

PEMERKASAAN TADBIR URUS

PENGEMBANGAN ILMU

PENYELIDIKAN ILMU TERKEHADAPAN & INOVASI

KECEMERLANGAN BAKAT

SISTEM BERSEPADU

KELESTARIAN KEWANGAN

PENGURUSAN KEJAT

PERKONGSIAN PINTAR

PEMACUAN KEUSAHAWANAN

“Menjuruterai Destini, Menjuarai Legasi” merupakan tag-line bagi Program Transformasi UiTM. “Menjuruterai Destini” menunjukkan komitmen UiTM menggunakan segala kebijaksanaan dan kemahirannya dalam memastikan pencapaian matlamat strategik menjadi Universiti Tersohor menerusi agenda Keusahawanan Berintensifkan Penyelidikan.  “Menjuarai legasi” pula melambangkan hasrat UiTM untuk unggul dalam legasi kecemerlangannya selaku penobat martabat bangsa, yang melahirkan graduan pencorak ekonomi dan generasi pemimpin negara selain menjadi universiti yang tersohor dalam mempelopori ilmu terkehadapan serta menjuarai kesarjanaan.

sumber :
http://www.uitm.edu.my/index.php/ms/component/content/article/120-about-uitm/trans4u/tadbir-urus-1uitm-multisistem/1283-1uitm-multisistem-2

Laman web rasmi PPUiTM
http://ppuitm.uitm.edu.my/
FACEBOOK:
https://www.facebook.com/PPUiTM
TWITTER
http://twitter.com/#!/ppuitm
BLOG

http://ppuitmsa.blogspot.com/
INSTAGRAM
http://instagram.com/ppuitm/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Selamat Hari Lahir

No records for these days

Selamat Bersara

KALENDAR AKTIVITI

Archives

Categories

VISITORS COUNTER

  • 66447Total visitors:
  • 55Visitors today:
  • 381Visitors last week:
  • 0Visitors currently online: