Amanat Tahun Baharu Naib Chanselor
18 Februari 2016
“Melonjak UiTM Ke Persada Global” -Soaring Upwards

Amanat Tahun Baru:
Professor Emeritus Datuk Dr Hassan Said

1. Rakaman ucapan terima kasih kepada semua pihak

2. 18 hari mengalas tanggungjawab sebagai VC

3. Berbangga dengan pencapaian UiTM,agenda tinggi Bumiputera

4. Hasrat VC untuk melonjak UiTM ke persada Global (tema amanat) – Ekosistem pendidikan yang berevolusi dengan dukungan impak positif yang mampu mengangkat UiTM di peringkat global

6. Malaysia  merupaka 10 destinasi utama untuk pelajar antarabanga melanjutkan pengajian
   4 Fokus Utama
   A. Memperkukuhkan jaringan pintarUiTM dengan Alumni
   B. Kebolehpasaran graduan
   C. Membudayakan pengurusan kewangan
   D. Melonjakan kedudukan UiTM dalam pernarafan universiti dunia

7. UiTM akan menyambut ulangtahun ke 60 tahun ini

8. Fokus pertama: pengukuhan jaringan pintar UiTM – Alumni – ; jalinana pintar industri majikan dan masyarakat; sumbangn balik kepada universiti dari segi kepakaran dan sebagai; win win mega berimpak tinggi. Kampus cawangan perlu berkoloberasi dengan alumni  bagi melahirkan graduan berminda global, menjadan pendapatan dan megeratkan hubungan. Projek mega kampus negeri  perlu dihantar ke pejabat VC pada 31 mac 2016; aktiviti kesukarelawan global, PTJ  perlu (HEP) menyebar luas aktiviti kesukarelawan, 530 juta endowment telah dikumpul dari alumi. Alumni perlu mendampingi pelajar di fakulti dan kampus – pengantarabangsaan pelajar dapat di buat

9. Fokus kedua: Kkebolehpasaran graduan: pelbagai kemahiran , berkualiti tinggi, bersikap positif dan berdaya saing; 40 peratus uitm telah  menyumbaang modal manusia negara. Graduan kita bekerja di sekotr kerajaan seramai 1,821, syrikat multinational 1,658,  dan sebg. Sasaran GE adalah 80 peratus dengan maksimakan fungsi talent cloud sdn bdn, fakulti kampus lebih agresif menarik minat alumni sedakan peluang pekerjaan, menggalak. Pelajar mendaftara dengan SSM. GOT dibincangkan

10. Fokus ketiga: membudakayan pengurusan kewangan lestari: 3 strategi: memperingkatakan penjaanaan hasil SBU, UiTM Holding, INTEC dan InED, kawalan belajan guna, dan lean management. Melestarikan Mengoptimumkun sumber  menerusi 4 kaedah strategi dibincangkan. Penjimatan Sumber dituntut. Langkah pengawalan penjimatan perlu diambil: membudayakan alamaln penjimatan sumber dan perbelanaan, kuranngkan bil utili univiersiti, disiplinkan diri, syaangkan aset usniverisi, elak pembaziran, amalakn belanja berhemat, majlis-majlis rasmi, mesyuarat, kos perjalanan untuk tugas rasmi
Penjanaan Pendapatan. Tubuhkan unit : untuk mengawal selia inisiatif jana sumber kewanagn dan mangaturcara proses penjanaan kewanangan. 20 tingatkan pendapatan sasaran. Wudujdkan wakaf, kawak kewangan dan wakaf aset.  Pusat Perniagaan Setempat perlu di ujudkan

11. Fokus keempat: Melonjakan Kedudukan UiTM Dalam Penaraan Universiti Dunia: 701 kedudukan Qs Ranking, 3 fakulti di uitm dalam kedudukan 201-300 keududkan ranking termasuk  engineering dan computer science. Repositori insitutsi bersepadu perlu diujudkan

12. Moving Forward: Meningkatkan academic profiling of lecturers (World Class) di amanahkan ke pada HEA umntuk menwujudkan. Pensijilan Korporat UiTM ISO9001:2015; 

13. Meningkantkan Koloberasi MOU/MOA, meningkatkan kerjasama dengan univerisit tersohor dunia

14. Peningkatan kualiti penyampaian perkhidmatan: tadbir urus yang cekap dan pelan penggantian yang mampan.

15. Pendaftar: membudayakan tadbir urus univeristi yang baik, melantik staf berkelayakan , berpengetahuan dan berkepakaran dan membangun 

16. Keupayaan pengajaran (Teaching Capability). Fleksi learning, MOOCs etc perlu di gunakan oleh pensyarah

17. Menyemarakan bersemangat berpasukan penting

18. Menjalin kerjasama akrab UITM -Alumni yang lebih bermakna. 

19. Memastikan kemudahan infostruktur adalah terkini dan boleh dipercayai

20. Sasaran UiTM 2018 berteraskan penyelidikan dan keusahwanan

21. IRMI : RMC, RIBU, CoE, CoRE ; pengkormersialan tiga produk penyelidikan, peningkatan MyraScore dan penglibatan pensyarah.

dan seterusnya

Video Ucapan : https://www.facebook.com/darilensakorporat/videos/842543639191095/

Berikut Foto Sekitar Amanat Tahun Baharu Naib Canselor UiTM 2016 

 
Sumber :  https://www.facebook.com/darilensakorporat/

Laman web rasmi PPUiTM
http://ppuitm.uitm.edu.my/
FACEBOOK:
https://www.facebook.com/PPUiTM
TWITTER
http://twitter.com/#!/ppuitm
BLOG

http://ppuitmsa.blogspot.com/
INSTAGRAM
http://instagram.com/ppuitm/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Selamat Hari Lahir

No records for these days

Selamat Bersara

KALENDAR AKTIVITI

Archives

Categories

VISITORS COUNTER

  • 74695Total visitors:
  • 26Visitors today:
  • 558Visitors last week:
  • 1Visitors currently online: