Surat Pelepasan Waktu Bertugas – Mesyuarat Agung Dwi Tahunan PPUiTM Kali Ke-14

YBhg. Datin/Dr/Tuan/Puan ahli-ahli PPUiTM Dengan hormatnya perkara di atas dirujuk….