Surat Pelepasan Waktu Bertugas – Mesyuarat Agung Dwi Tahunan PPUiTM Kali Ke-16

Mesyuarat Agung Dwi Tahunan PPUiTM kali ke-16 YBhg. Datin/Dr/Tuan/Puan ahli-ahli…